KUIDAS KOOSTADA MAASTIKUEHITAJA PORTFOOLIOT?

Kas oled pead murdnud selle üle, kuidas luua portfooliot, mis peegeldaks selgelt ja arusaadavalt Sinu õpi- ja töökogemust maastikuehitajana? Sisukas portfoolio toetab Sind kutse taotlemisel ning on kasulik ka tööelus sihtide seadmisel.

Täienduskoolitusasutuse nimi

OÜ Yebisu Eesti

Õppekava nimetus

Kuidas koostada maastikuehitaja portfooliot?

Õppekavarühm  

Isikuareng

Toimumisaeg ja õppe maht

6 akadeemilist tundi.

Õppekava koostamise alus

4. ja 5. taseme maastikuehitaja kutsestandard.

Sihtgrupp

Maastikuehitaja kutse taotlejad.

Õppe alustamise tingimused

Puuduvad.  

Õppe eesmärk

Koolituse läbinud mõistavad, kuidas luua portfooliot, mis peegeldaks selgelt ja arusaadavalt nende õpi- ja töökogemusest maastikuehitajana.

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija on mõtestanud portfoolio tähenduse kutseeksami kontekstis; on teadlik portfoolio koostamise põhimõtetest ning sõnastus- ja vormistusnõuetest; valib eneseanalüüsiks sobivad meetodid

Õppe sisu

  Mis on portfoolio?
Arutleme ja mõtestame, mis on portfoolio ning miks seda kutse saamiseks vaja on.
 Kuidas koostada portfooliot?
Anname juhiseid portfoolio koostamiseks: kuidas portfooliot üles ehitada, millest lähtuda, missugust tõendusmaterjali kasutada.
 Kuidas kirjutada eneseanalüüsi?
Õpime eneseanalüüsi meetodeid ja sõnastamist.
 Kuidas vormistada portfooliot?
Jagame näpunäiteid portfoolio vormistamiseks.

Õppekeskkond ja -meetodid

 Koolitus toimub veebikeskkonnas. Õppemeetoditeks on miniloengud, grupitööd, praktilised ülesanded, eneseanalüüs, rühmaarutelud.

Õppematerjal

Koolitaja koostatud materjal.

Õppe lõpetamise tingimused

Osavõtt 100% ja kõigi praktiliste tööde sooritamine.

Väljastatavad dokumendid

Õpiväljundid omandanud õppijale väljastatakse  tunnistus.

Koolitaja(te) kvalifikatsioon

Kõrgharidus, täiskasvanute koolitamise kogemus.

Koolituse hind

 50 + km eurot osaleja 

Koolitusele registreerimine


Vt lisaks koolituste kvaliteedi tagamise ja õppekorralduse aluseid