Landscapers' new competencies for urban greening

2022-2-EE01-KA210-VET-00010048

Projekti periood 01.02.2023 – 30.06.2024

OÜ Yebisu Eesti algatatud projekti partneriteks on Eesti Maastikuehitajate Liit, Läti Maastikuarhitektide Liit ja Soome Rohe- ja Maastikuehitajate Liit.

Rohepööre on muutnud meie arusaamu keskkonnast ja linnahaljastusest. Kliima soojenemise tõttu kasvab linnade maastikuehituses kiiresti nõudlus uute, kestlike lahenduste järele (näit. vertikaal- ja katuseaiad, uuenduslik sadevete juhtimine, põuakindlus, bioloogilise mitmekesisuse säilitamine ja suurendamine, jpm). Milliseid uusi kompetentse vajavad maastikuehitajad, et muutustega kaasas käia? Meie Erasmus+ kutsehariduse rahvusvahelise väikeprojekti tulemuseks on täienduskoolituse mudel maastikuehitajate jaoks, kes selliseid uusi rohekeskkondi rajavad, uuendamaks nende teadmisi, oskusi ja hoiakuid. 

OÜ Yebisu Eesti has partnered up with Estonian Landscapers Association, Latvian Landscape Architects Association and Finnish  Green- and Landscape Contractors Association.

Green transformation has changed the way we approach environment and urban greening. There is increasing demand for new, sustainable approaches due to climate change in urban landscaping: biodiversity, new structural solutions (e.g., vertical and roof gardens, innovative rainwater management systems, drought resistance, biodiversity, etc.) Which new skills landscapers need to address these changes? The result of this Erasmus+ vocational education international small project is an in-service training model for professional landscapers who build these new environments, updating their knowledge, skills and attitudes accordingly. 


EGREEN+

European Green Mastery

Projekti number: 601226-EPP-1-2018-1-NO-EPPKA2-SSA

Projekti periood: 01.01.2019 – 31.12.2021

Erasmus+ finantseerimisel algas 2019. a jaanuaris projekt “EGREEN+”, mis kestab 3 aastat ning mis ühendab kaheksat partnerriiki: Norrat, Austriat, Belgiat, Saksamaad, Hispaaniat, Prantsusmaad, Hollandit ja Eestit. Eestit esindavad Yebisu Eesti ja Eesti Maastikuehitajate Liit.

Projekti eesmärkideks on oskuste/kompetentside võrdlemine ja arendamine rohelises sektoris, EQFi tasemetel 2-6; koolitusprogrammide väljatöötamine; õpi- ja töökogemuste tunnustamine Euroopas. Projekt hõlmab kolme valdkonda: floristikat, aiandust ja maastikuehitust.

Varasemate uuringute ja projektide põhjal võib väita, et kvalifikatsioonide ja koolide õppekavade kirjeldused pole sageli üheselt mõistetavad ja riigiti võrreldavad. Projektis “EGREEN+” kirjeldatakse ära kvalifikatsioonid võrdlusmaatriksina, rakendades ECVETi põhimõtteid, kus väljundid on jagatud kompetentsideks, oskusteks ja teadmisteks, mille alusel koostatakse vastavad koolitusprogrammid. See aitab kaasa õpirännete paremaks eesmärgistamiseks ja õpitulemuste saavutamiseks.

Projekti peamine eeldatav mõju on sektori keskmistele ja väikestele ettevõtetele nende personali efektiivsemale värbamisele ja arendamisele.

Projekti tulemused kajastuvad Skillsbankis ning on kättesaadavad erinevates keeltes.

Vaata projekti kodulehte siit.  

Projekti flaier


EUROPEAN GREEN MASTERY: COMPARISON AND DEVELOPMENT OF SKILLS AND COMPETENCIES IN THE GREEN SECTORS, EQF LEVELS 2-6, THROUGH LEARNING OUTCOME BASED QUALIFICATIONS.

Project Reference: 601226-EPP-1-2018-1-NO-EPPKA2-SSA

Project period: 01/01/2019 – 31/12/2021

The green sectors cover a broad range of occupations from floristry and green production into gardening and landscaping. The emerging effects of climate change, the restructuring of retail and a diversity of new approaches to design, development and delivery of green services are all challenging the involved companies – usually small and medium sizes enterprises – as well as training providers and certification organizations. With the rapid development in “environmental changes”, both in direct physical climate conditions as well as in a business perspective, the requirements for entrepreneurship, new operational modes and technical and technological adaptations documents the need for the present Green Mastery project.

European Green Mastery is a Sector Skill Alliances project and works to compare and develop the skills, knowledge and competences in floristry, gardening and landscaping. The qualifications needed for these occupations EQF levels 2 through 6 in all of the partner countries are collected. This ambitious work gives us the opportunity to assess the content and levels of occupations in partner countries. One of the operational characteristics of the green sector is the mix of formal, non- and informal learning picked up and aggregated through life. For this reason, special attention will be given to how these experiences can be assessed, validated and recognized regardless of the learning pathway and being matched with the qualification definitions expressed in the matrices.

After the initial assessments, our goal is to update the content of the qualifications. By fusing together new content with state-of-the-art technology like VR and AR, we aim to change the way these occupations are being taught. This will better prepare the students for an ever-changing job reality.

The multilingual options in the Skillsbank tool will make the individual attainments, competence profiles and certifications available in several languages.

Project webpage
Project flyer