Oleme koolituse ja coaching`u ettevõte. Me pakume klientidele nii indiviidi kui ka ettevõtte tasemel võimalust tõsta nende eneseteadlikkust ning mõjutada nende tulemuslikkust, et saavutada klientide mõtestatud töötamine.

Oleme välja kasvanud rahvusvahelisest võrgustikust YEBISU, mis koondab endas ettevõtteid ja haridusasutusi kaheksast Euroopa riigist ning mis sai alguse 2010. aastal. YEBISU eesmärgiks on töötajate võimestamine ja ettevõtete arendamine. Selleks on ühiselt välja töötatud Euroopas kõrget tunnustust leidnud süsteemid ja vahendid, kuidas mõista ja hinnata ettevõtlikkust ja töötajate käitumist.