INTERAKTIIVNE TEGEVUS

Sageli tulevad head mõtted ühistel ettevõtmistel töökeskkonnast väljas olles. Sisustame interaktiivsete tegevustega üritusi, seminare, kus käib töö ja vile koos.

PROJEKTIDE KIRJUTAMINE

Kirjutame nn pehmeid projekte, kui kliendil on läbimõeldud idee, mille teostamiseks soov raha taotleda. Täidame taotlusvormi, koostame eelarve ja lisad.

ARENGUKAVADE KOOSTAMINE

Koostame ja nõustame arengukavasid, sh juhime töögruppe, korraldame arenguseminare, esitlusi.


Email again: